• Utveckling för företag och medarbetare

  Det är fantastiskt att få bidra till människors och organisationers positiva utveckling!

  Det är viktigt på riktigt.

   

 • Det här bidrar jag med

  Utveckla grupper

   

  För att nå bättre samspel för ökad hållbar leverans. Helt enkelt att bli än mer effektiva.

   

  Utveckla ditt ledarskap

  Du med ledaransvar som chef, projektledare, teamledare eller utbildare och vill utvecklas i din roll samt öka din förmåga att stärka andra

  Växa som människa och medarbetare

  Du som vill satsa på din egen personliga utveckling och få nya insikter som stärker och berikar dig i olika delar av ditt liv, både privat och proffesionellt

  Det här är några verktyg jag använder

  IPU Profilanalys

  Det är ett verktyg som används för att förstå sitt eget och andras beteende- och kommunikationsstil. Det är en viktig nyckel för att få bättre fungerade team, effektivare ledarskap, ökad försäljning eller bättre kundvård.
  Det är helt enkelt en grund för att få mötet mellan människor att bli mer friktionsfritt – och därmed effektivare.

  Analysen bygger på psykologen Carl G Jungs typologier, och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet.

  Belbin TeamSkills

  Vi människor har nio olika sätt att bidra, relatera och samverka med andra som vi alla kombinerar på vårt unika sätt. Varje individ arbetar effektivt i två till fyra teamroller. Alla teamroller är viktiga och behövs för att teamet skall lyckas och för att säkerställa att teamet har rätt förutsättningar för att kunna nå sina mål. Belbin TeamSkills är en beteendeprofil med 360-graders feedback som bygger på forskning. 

  GDQ

  GDQ, är vetenskapligt bevisad metod som mäter en grupps effektivitet. Och det är gruppen själv som berättar. Resultatet ger också svar på vad gruppen behöver för att bli mer effektiv och produktiv.

  GDQ står för Group Development Questionnaire och är utarbetad av den amerikanska forskaren Susan A Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA.

 • Det här är jag

  Monica Järnkvist

  Det är fantastiskt att få bidra till människors och organisationers positiva utveckling! Det är viktigt på riktigt. Det är det jag gör, hjälper företag och organisationer och dess medarbetare att utvecklas och växa utifrån sina förutsättningar.

  Tillsammans jobbar vi fram skräddarsydd lösning för uppdraget.

  Kunder har sagt att det är enkelt, roligt och med affärsnytta att jobba med mig.

  Några av verktygen jag använder finner du ovan. Lägg därtill mina många och långa arbetslivsår som bl a revisor, marknadschef, VD och projektledare och all den erfarenhet detta ger tillsammans med certifierad kunskap baserad på forskning och vetenskapliga studier.

 • Kontakt

  Herrgårdsgränd 4
  803 25 Gävle
  070 160 41 00
  Sänd
  ×
  För oss på Proferrica är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför kan du ta del av hur vi samlar in och behandlar den data som vi sparar i vår Integritetspolicy.
  
  Vi har dina kontaktuppgifter registrerade antingen för att din organisation har varit eller är kund till oss, du har gått en workshop hos oss eller du har någon gång anmält att du vill ha kommunikation från oss.
  Alternativt så har vi dina uppgifter då vi identifierat dig som någon som skulle kunna vara intresserad av våra seminarier, program, processer och kurser inom ledarskap och organisationsutveckling.
  
  Integritetspolicy
  Senast uppdaterad 2018-05-22
  
  I denna Integritetspolicy beskrivs hur Proferrica (vi, oss eller vår), Herrgårdsgränd 4, 803 25 Gävle, hanterar personuppgifter.
  Vid användandet av våra tjänster kan våra kunder och användare (du, dig, din) lämna personuppgifter till oss i egenskap av privatpersoner eller som företrädare för ett företag. Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och deras behandling i enlighet med denna Integritetspolicy.
  Information om personuppgiftsbehandling
  Vi värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt i enlighet med gällande lagstiftning. Denna Integritetspolicy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in om dig och hur den används. Vi ber dig läsa igenom Integritetspolicyn noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll eftersom den är tillämplig vid all kommunikation mellan oss och dig, oavsett vem du är och vår relation till dig.
  
  Vilka uppgifter behandlar vi?
  Vi samlar in personuppgifter, såsom exempelvis förnamn, efternamn, företagsnamn, yrkestitel, e-postadress, telefonnummer och betaluppgifter, bland annat när du sluter avtal, beställer våra tjänster, lämnar betalningsinformation eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss.
  När du använder vår webbplats, eller på annat sätt lämnar information till oss, samlar vi in den data som din webbläsare överför till oss för att möjliggöra ditt besök på webbplatsen, såsom IP-adress, datum och tid för ditt besök, tidszonskillnad mot Greenwich Mean Time (GMT), vilka undersidor som du besöker.
  
  Varför behandlar vi in dina personuppgifter?
  Vi har dina kontaktuppgifter registrerade antingen för att din organisation har varit eller är kund till oss, du har gått en workshop hos oss. Alternativt så har vi dina uppgifter då vi identifierat dig som någon som skulle kunna vara intresserad av våra seminarier, program, processer och kurser inom ledarskap och organisationsutveckling.
  Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla, förbättra och utveckla våra tjänster, administrera ditt konto samt fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi använder även dina personuppgifter för att kommunicera med dig om våra tjänster.
  
  Hur delar vi dina uppgifter?
  De personuppgifter som vi samlar in kan komma att delas med våra tredjepartsleverantörer och samarbetspartners, för tillhandahållandet av våra tjänster. Detta kan innebära samkörning av dina personuppgifter med andra register.
  Proferrica säljer aldrig dina personuppgifter vidare. 
  
  Här är de typer av tredje parter som vi kan dela information om dig med:
  
  Samarbetspartners
  Om du använder tjänster som tillhandahålls från våra samarbetspartners och som är integrerade med våra tjänster kan våra samarbetspartners få tillgång till information om dig. Informationen som samlas in av våra samarbetspartners omfattas av deras villkor för personuppgiftshantering.
  
  Tredjepartsleverantörer
  Vi använder oss ibland av leverantörer för att underlätta tillhandahållandet av våra tjänster, t.ex. med avseende på IT-infrastruktur, drifts- och hostingtjänster. Sådana leverantörer är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal som är förenliga med denna Integritetspolicy och agerar endast i enlighet med våra instruktioner.
  
  Av säkerhetsskäl
  Vi kan komma att dela dina personuppgifter när detta krävs enligt lag samt för att skydda våra kunder och tjänsters säkerhet samt våra rättigheter.
  
  COOKIES 
  Vi använder oss av cookies för främst webbanalys och för att förbättra kundupplevelsen.
  Webbanalysen hjälper oss bland annat att få information om hur våra besökare interagerar med webbplatsen. Data från cookien används för intern webbanalys.
  
  Säkerhetsåtgärder
  För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit säkerhetsåtgärder. Vi ingår avtal med våra leverantörer och samarbetspartners rörande deras behandling av dina personuppgifter för att säkerställa att dessa behandlas i enlighet med våra instruktioner. 
  
  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
  Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.
  Du kan när som helst välja att avsluta din relation till. Vi kommer då att lagra dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen i denna Integritetspolicy och avveckla vår relation, men inte längre än som är tillåtet enligt tillämplig lag.
  
  Dina rättigheter
  Du har möjlighet att få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar, I registerutdraget har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilka ändamål behandlingen sker och till vilka informationen lämnas ut. 
  Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran med ditt namn och din adress till oss. Begäran ska skickas in underskriven av dig till monica@proferrica.se
  
  Om dina personuppgifter skulle visa sig vara fel eller missvisande har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.
  Vi kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det kan finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning
  
  Uppdateringar
  Vi kan ibland komma att behöva göra uppdateringar eller ändringar av denna Integritetspolicy. Om vi gör detta kommer vi att informera dig via proferrica.se och vi ber dig då att noggrant läsa igenom den uppdaterade Integritetspolicyn. Om du godkänner ändringarna behöver du inte göra annat än att fortsätta använda våra tjänster. Om du däremot inte godtar den nya versionen av Integritetspolicyn ber vi dig meddela oss. Datumet för den senaste uppdateringen av denna policy anges högst upp i policyn.
  
  KONTAKTINFORMATION
  Du är välkommen att kontakta oss på e-post: monica@proferrica.se eller tel 070 160 41 00 om du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.